Install Pipe Български  |  English Install Pipe
Търси
Install Pipe
Install Pipe Начало За насПродуктиГалерияСтандартиНовиниПартньориПроектиранеРеференции Контакти Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe

Продукти

Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
TUV Сертификат

Новини

Проведено информационно събитие в "Инстал Инженеринг СВ" ООД
Изпълнение на проект BG16RFOP002-1.001-0405-C01
прочети повече

Контакти

Телефон:  032 / 51 92 66
Факс:   032 / 51 82 74
e-mail:   office@installpipe.com
С и К трейдинг ООД
 

Стартиране на проект "Внедряване на иновативен процес в "Инстал Инженеринг СВ" ООД

Print E-mail


Считано от 23.01.2017 г. „Инстал Инженеринг СВ” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0405-C01 по  процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.


Наименование на проекта: „Внедряване на иновативен процес в „Инстал Инженеринг СВ” ООД“


Срок за изпълнение: 18 месеца


Проект „Внедряване на иновативен процес в „Инстал Инженеринг СВ” ООД“ се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 1 819 460,00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 54.96% (999 975,22 лeвa). Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 849 978,94 лeвa, а на националното съфинансиране - 149 996,28 лeвa.


Проектното предложение е насочено към постигане на следната цел: внедряване в предприятието на иновативен процес за ефективно съхранение, преобразуване и разпределение на слънчева енергия, попадащ в тематична област "Мехатроника и чисти технологии" на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Проектът включва следните дейности: Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния процес.


Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват: инвестиции в ново оборудване (общо 6 броя ДМА), необходимо за внедряването на иновативния процес; внедряване на иновативен процес, попадащ в приоритетно направление от тематична област "Мехатроника и чисти технологии" на ИСИС, като процесът представлява новост за световния/европейския пазар; повишаване на иновационния капацитет на предприятието и конкурентоспособността му; разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на предприятието; разширяване на пазарния дял и увеличаване на износа на предприятието във връзка с внедряването на иновативния процес; постигане на 24,71% вътрешна норма на възвращаемост на проекта и дисконтиран срок за откупуване на инвестициите (DPP) от 4,17 години; нарастване на производителността на предприятието с над 28% и на нетните приходи от продажби спрямо общата стойност на проекта с над 90% в рамките на 5 години след приключването на проекта; разкриване на 2 нови работни места; постигане на устойчиво развитие; въвеждане на еко-иновация.


Начало на проекта (дата на стартиране): 23.01.2017 г.
Край на проекта (дата на приключване): 23.07.2018 г.

Назад
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe Copyright Инстал Инженеринг. Всички права запазени. Карта на сайта   |   XML   |   WebDesignBG Install Pipe